ข่าว - โลก

ข่าว
ข่าว เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ซึ่งอาจจะให้บริการผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น จากปากต่อปาก การตีพิมพ์ ระบบไปรษณีย์ การออกอากาศ การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านทางปากคำของผู้สังเกตการณ์และพยานที่เห็นถึงเหตุการณ์ ข่าวซึ่งบางครั้งจะเรียกว่า "ข่าวหนัก" เพื่อแยกถึงความแตกต่างจากสื่อเบา

หัวข้อทั่วไปสำหรับรายงานข่าว ได้แก่ สงคราม รัฐบาล การเมือง การศึกษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ธุรกิจ แฟชั่น และความบันเทิง ตลอดจนถึงการแข่งขันกีฬา เหตุการณ์ที่แปลกประหลาดหรือไม่ปกติ การประกาศของรัฐบาลเกี่ยวกับพระราชพิธีของกษัตริย์ กฎหมาย ภาษี สาธารณสุข และอาชญากรรม ได้รับการขนานนามว่าเป็นข่าวมานับตั้งแต่สมัยโบราณ การพัฒนาทางเทคโนโลยีและทางสังคมซึ่งมักจะถูกขับเคลื่อนโดยเครือข่ายการสื่อสารและจารกรรมของรัฐบาล ซึ่งได้เพิ่มความรวดเร็วในการเผยแพร่ข่าว รวมทั้งอิทธิพลต่อเนื้อหาด้วย ประเภทต่าง ๆ ของข่าวที่เรารู้จักในปัจจุบันซึ่งมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับหนังสือพิมพ์

เริ่มแรกก็เป็นการบอกต่อ ๆ กันมา เหมือนกับการกระจายข่าวลือ แต่การส่งก็จะไม่มีประสิทธิภาพ เนื้อเรื่องของข่าวถูกเปลี่ยนออกไป ต่อมาเมื่อมีการคิดค้นกระดาษขึ้น ก็มีการบันทึกลงในกระดาษ ปัจจุบันโลกของเราเป็นยุคของการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีการใช้อินเทอร์เน็ตส่งข่าว ดูโทรทัศน์ และมีการใช้อีเมลในการส่งข่าวอีกด้วย