แผนที่ - ประเทศ

ประเทศ
ประเทศ เป็นบริเวณที่ระบุเป็นหน่วยต่างหากในภูมิศาสตร์การเมือง ประเทศอาจเป็นรัฐเอกราชหรือรัฐที่ถูกรัฐอื่นยึดครอง เป็นรัฐซึ่งไร้เอกราชหรืออดีตเขตปกครองทางการเมืองเอกราช หรือพื้นที่ภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นที่ตั้งของประชาชนที่เดิมไม่ขึ้นต่อกันหรือมีความสัมพันธ์ต่างกันซึ่งมีลักษณะทางการเมืองเป็นเอกลักษณ์

นิยามของคำว่า "ประเทศ" สามารถนำไปเปรียบกับคำว่า ชาติ ได้ซึ่งระบุไว้ในหัวข้อดังต่อไปนี้

ประเทศหมายถึงรัฐปกครองตนเองที่มีเอกราชเป็นของตนเอง รัฐที่เป็นที่ยอมรับในสังคมสากลจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลบางประการก่อน คือการสร้างสัญลักษณ์ของชาติขึ้นมา อาทิ ธงชาติ สิทธิ์ทางการเมือง เช่น สิทธิพลเมือง ในขณะนี้มีประเทศ (รัฐ) อยู่ 193 ประเทศที่เป็นที่ยอมรับในองค์การสหประชาชาติ

คำว่า "รัฐ" มีความหมายคล้ายคลึงกับคำว่า "ประเทศ" และอาจทำให้เกิดความสับสนกับพื้นที่ในประเทศที่ถูกแบ่งออกมาเป็นส่วน ๆ ได้

มีอยู่หลายประเทศด้วยกันที่มีรัฐชาติ (เชื้อชาติหลักของประชากรในสัญชาตินั้น ๆ) ที่ชัดเจน เช่น ฝรั่งเศส หรืออิสราเอล ในประเทศเหล่านี้รัฐชาตินั้นมีอยู่เพียงหนึ่งชนชาติที่เป็นส่วนใหญ่ของประชากร แต่อย่างไรก็ตามในฝรั่งเศสมีชนชาติเบรตัน ซึ่งยังคงแสดงความภาคภูมิและความเป็นเอกภาพไว้อย่างชัดเจน มีประชากรและแหล่งที่อยู่ของประชากรของตนอย่างเฉพาะเจาะจง ส่วนในรัฐอื่น ๆ เช่นแคนาดา จีน สเปน หรือสหราชอาณาจักร นั้นประกอบไปด้วยชนชาติต่าง ๆ หลายชนชาติ

ในบางกรณี ส่วนหนึ่งของรัฐที่มีประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมเป็นของตนเองสามารถเรียกเป็น "ดินแดน" หรือ "ประเทศ" ได้เช่นกัน ได้แก่กรณีของอังกฤษ สกอตแลนด์ และเวลส์ ถือได้ว่าเป็นสามชนชาติบนเกาะบริเตนใหญ่ ที่นับได้ว่าเป็นประเทศ แม้ว่าทั้งสามประเทศดังกล่าวจะถูกบริหารโดยรัฐบาลใหญ่แห่งสหราชอาณาจักรเพียงรัฐบาลเดียว (ซึ่งแบ่งได้เป็นสี่รัฐบาลย่อยด้วยกัน) ทิเบตซึ่งเป็นเขตปกครองตนเองในประเทศจีน ในทุกวันนี้ก็ถูกนับเป็นประเทศโดยโลกสากลเช่นกัน เกาะไอร์แลนด์ในบางครั้งก็ยังถือว่าเป็นประเทศหนึ่งเดียว แม้ว่ามันจะประกอบไปด้วยหนึ่งประเทศรัฐชาติ (สาธารณรัฐไอร์แลนด์) และรัฐบาลย่อยของรัฐอีกรัฐหนึ่ง (ไอร์แลนด์เหนือ)

ยุโรป
ประเทศ Iso 3166 สกุลเงินตรา พื้นที่ Population เวลามาตรฐานกรีนิช
 กรีซ
GR EUR 131940 11000000 UTC/GMT 2 ชั่วโมง
 ซานมาริโน
SM EUR 61 31477 UTC/GMT 1 ชั่วโมง
 นครรัฐวาติกัน
VA EUR 0 921 UTC/GMT 1 ชั่วโมง
 นอร์เวย์
NO NOK 324220 5009150 UTC/GMT 1 ชั่วโมง
 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
BA BAM 51129 4590000 UTC/GMT 1 ชั่วโมง
 บัลแกเรีย
BG BGN 110910 7148785 UTC/GMT 2 ชั่วโมง
 ประเทศคอซอวอ
XK EUR 0 1800000 UTC/GMT 1 ชั่วโมง
 ฝรั่งเศส
FR EUR 547030 64768389 UTC/GMT 1 ชั่วโมง
 ฟินแลนด์
FI EUR 337030 5244000 UTC/GMT 2 ชั่วโมง
 มอนเตเนโกร
ME EUR 14026 666730 UTC/GMT 1 ชั่วโมง
 มอลตา
MT EUR 316 403000 UTC/GMT 1 ชั่วโมง
 มอลโดวา
MD MDL 33843 4324000 UTC/GMT 2 ชั่วโมง
 มาซิโดเนียเหนือ
MK MKD 25333 2062294 UTC/GMT 1 ชั่วโมง
 ยิบรอลตาร์
GI GIP 7 27884 UTC/GMT 1 ชั่วโมง
 ยูเครน
UA UAH 603700 45415596 UTC/GMT 0 ชั่วโมง
 รัสเซีย
RU RUB 17100000 140702000 UTC/GMT 0 ชั่วโมง
 ลักเซมเบิร์ก
LU EUR 2586 497538 UTC/GMT 1 ชั่วโมง
 ลัทเวีย
LV LVL 64589 2217969 UTC/GMT 2 ชั่วโมง
 ลิกเตนสไตน์
LI CHF 160 35000 UTC/GMT 1 ชั่วโมง
 ลิทัวเนีย
LT LTL 65200 2944459 UTC/GMT 2 ชั่วโมง
 สฟาลบาร์และยานไมเอน
SJ NOK 62049 2550 UTC/GMT 1 ชั่วโมง
 สวิตเซอร์แลนด์
CH CHF 41290 7581000 UTC/GMT 1 ชั่วโมง
 สวีเดน
SE SEK 449964 9045000 UTC/GMT 1 ชั่วโมง
 สหราชอาณาจักร
GB GBP 244820 62348447 UTC/GMT 0 ชั่วโมง
 สเปน
ES EUR 504782 46505963 UTC/GMT 0 ชั่วโมง
 สโลวะเกีย
SK EUR 48845 5455000 UTC/GMT 1 ชั่วโมง
 สโลวีเนีย
SI EUR 20273 2007000 UTC/GMT 1 ชั่วโมง
 หมู่เกาะแฟโร
FO DKK 1399 48228 UTC/GMT 0 ชั่วโมง
 หมู่เกาะโอลันด์
AX EUR 0 26711 UTC/GMT 2 ชั่วโมง
 ออสเตรีย
AT EUR 83858 8205000 UTC/GMT 1 ชั่วโมง
 อันดอร์รา
AD EUR 468 84000 UTC/GMT 1 ชั่วโมง
 อิตาลี
IT EUR 301230 60340328 UTC/GMT 1 ชั่วโมง
 ฮังการี
HU HUF 93030 9930000 UTC/GMT 1 ชั่วโมง
 เกาะไอร์แลนด์
IE EUR 70280 4622917 UTC/GMT 0 ชั่วโมง
 เกิร์นซีย์
GG GBP 78 65228 UTC/GMT 0 ชั่วโมง
 เจอร์ซีย์
JE GBP 116 90812 UTC/GMT 0 ชั่วโมง
 เช็ก
CZ CZK 78866 10476000 UTC/GMT 1 ชั่วโมง
 เซอร์เบีย
RS RSD 88361 7344847 UTC/GMT 1 ชั่วโมง
 เดนมาร์ก
DK DKK 43094 5484000 UTC/GMT 1 ชั่วโมง
 เนเธอร์แลนด์
NL EUR 41526 16645000 UTC/GMT 1 ชั่วโมง
 เบลารุส
BY BYR 207600 9685000 UTC/GMT 3 ชั่วโมง
 เบลเยียม
BE EUR 30510 10403000 UTC/GMT 1 ชั่วโมง
 เยอรมนี
DE EUR 357021 81802257 UTC/GMT 0 ชั่วโมง
 เอสโตเนีย
EE EUR 45226 1291170 UTC/GMT 2 ชั่วโมง
 แอลเบเนีย
AL ALL 28748 2986952 UTC/GMT 1 ชั่วโมง
 โครเอเชีย
HR HRK 56542 4491000 UTC/GMT 1 ชั่วโมง
 โปรตุเกส
PT EUR 92391 10676000 UTC/GMT 0 ชั่วโมง
 โปแลนด์
PL PLN 312685 38500000 UTC/GMT 1 ชั่วโมง
 โมนาโก
MC EUR 2 32965 UTC/GMT 1 ชั่วโมง
 โรมาเนีย
RO RON 237500 21959278 UTC/GMT 2 ชั่วโมง
 ไซปรัส
CY EUR 9250 1102677 UTC/GMT 2 ชั่วโมง
 ไอซ์แลนด์
IS ISK 103000 308910 UTC/GMT 0 ชั่วโมง
 ไอล์ออฟแมน
IM GBP 572 75049 UTC/GMT 0 ชั่วโมง
อเมริกาเหนือ
ประเทศ Iso 3166 สกุลเงินตรา พื้นที่ Population เวลามาตรฐานกรีนิช
 กรีนแลนด์
GL DKK 2166086 56375 UTC/GMT 0 ชั่วโมง
 กัวเดอลุป
GP EUR 1780 443000 UTC/GMT -4 ชั่วโมง
 กัวเตมาลา
GT GTQ 108890 13550440 UTC/GMT -6 ชั่วโมง
 กูราเซา
CW ANG 0 141766 UTC/GMT -4 ชั่วโมง
 คอสตาริกา
CR CRC 51100 4516220 UTC/GMT -6 ชั่วโมง
 คิวบา
CU CUP 110860 11423000 UTC/GMT -5 ชั่วโมง
 จาเมกา
JM JMD 10991 2847232 UTC/GMT -5 ชั่วโมง
 ซินต์มาร์เติน
SX ANG 0 37429 UTC/GMT -4 ชั่วโมง
 ประเทศกรีเนดา
GD XCD 344 107818 UTC/GMT -4 ชั่วโมง
 ประเทศดอมินีกา
DM XCD 754 72813 UTC/GMT -4 ชั่วโมง
 ประเทศตรินิแดดและโตเบโก
TT TTD 5128 1228691 UTC/GMT -4 ชั่วโมง
 ประเทศนิการากัว
NI NIO 129494 5995928 UTC/GMT -6 ชั่วโมง
 ประเทศบาร์เบโดส
BB BBD 431 285653 UTC/GMT -4 ชั่วโมง
 ประเทศบาฮามาส
BS BSD 13940 301790 UTC/GMT -5 ชั่วโมง
 ประเทศปานามา
PA PAB 78200 3410676 UTC/GMT -5 ชั่วโมง
 ประเทศฮอนดูรัส
HN HNL 112090 7989415 UTC/GMT -6 ชั่วโมง
 ประเทศเซนต์คิตส์และเนวิส
KN XCD 261 51134 UTC/GMT -4 ชั่วโมง
 ประเทศเซนต์ลูเชีย
LC XCD 616 160922 UTC/GMT -4 ชั่วโมง
 ประเทศเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
VC XCD 389 104217 UTC/GMT -4 ชั่วโมง
 ประเทศเอลซัลวาดอร์
SV USD 21040 6052064 UTC/GMT -6 ชั่วโมง
 ประเทศเฮติ
HT HTG 27750 9648924 UTC/GMT -5 ชั่วโมง
 ประเทศแอนทีกาและบาร์บิวดา
AG XCD 443 86754 UTC/GMT -4 ชั่วโมง
 มอนต์เซอร์รัต
MS XCD 102 9341 UTC/GMT -4 ชั่วโมง
 มาร์ตีนิก
MQ EUR 1100 432900 UTC/GMT -4 ชั่วโมง
 สหรัฐฯ
US USD 9629091 310232863 UTC/GMT 0 ชั่วโมง
 สาธารณรัฐโดมินิกัน
DO DOP 48730 9823821 UTC/GMT -4 ชั่วโมง
 หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
VG USD 153 21730 UTC/GMT -4 ชั่วโมง
 หมู่เกาะเคย์แมน
KY KYD 262 44270 UTC/GMT -5 ชั่วโมง
 หมู่เกาะเติกส์และเคคอส
TC USD 430 20556 UTC/GMT -5 ชั่วโมง
 หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ
VI USD 352 108708 UTC/GMT -4 ชั่วโมง
 อารูบา
AW AWG 193 71566 UTC/GMT -4 ชั่วโมง
 เซนต์มาร์ติน
MF EUR 53 35925 UTC/GMT -4 ชั่วโมง
 เบลีซ
BZ BZD 22966 314522 UTC/GMT -6 ชั่วโมง
 เบอร์มิวดา
BM BMD 53 65365 UTC/GMT -4 ชั่วโมง
 เปอร์โตริโก
PR USD 9104 3916632 UTC/GMT -4 ชั่วโมง
 เม็กซิโก
MX MXN 1972550 112468855 UTC/GMT 0 ชั่วโมง
 แคนาดา
CA CAD 9984670 33679000 UTC/GMT 0 ชั่วโมง
 แคริบเบียนเนเธอร์แลนด์
BQ USD 0 18012 UTC/GMT -4 ชั่วโมง
 แซ็ง-บาร์เตเลมี
BL EUR 21 8450 UTC/GMT -4 ชั่วโมง
 แซ็งปีแยร์และมีเกอลง
PM EUR 242 7012 UTC/GMT -3 ชั่วโมง
 แองกวิลลา
AI XCD 102 13254 UTC/GMT -4 ชั่วโมง
อเมริกาใต้
ประเทศ Iso 3166 สกุลเงินตรา พื้นที่ Population เวลามาตรฐานกรีนิช
 ชิลี
CL CLP 756950 16746491 UTC/GMT 0 ชั่วโมง
 บราซิล
BR BRL 8511965 201103330 UTC/GMT 0 ชั่วโมง
 ประเทศกายอานา
GY GYD 214970 748486 UTC/GMT -4 ชั่วโมง
 ประเทศซูรินาม
SR SRD 163270 492829 UTC/GMT -3 ชั่วโมง
 ปารากวัย
PY PYG 406750 6375830 UTC/GMT -3 ชั่วโมง
 หมู่เกาะฟอล์กแลนด์
FK FKP 12173 2638 UTC/GMT -3 ชั่วโมง
 อาร์เจนตินา
AR ARS 2766890 41343201 UTC/GMT 0 ชั่วโมง
 อุรุกวัย
UY UYU 176220 3477000 UTC/GMT -2 ชั่วโมง
 เปรู
PE PEN 1285220 29907003 UTC/GMT -5 ชั่วโมง
 เฟรนช์เกียนา
GF EUR 91000 195506 UTC/GMT -3 ชั่วโมง
 เวเนซุเอลา
VE VEF 912050 27223228 UTC/GMT -4.5 ชั่วโมง
 เอกวาดอร์
EC USD 283560 14790608 UTC/GMT 0 ชั่วโมง
 โคลอมเบีย
CO COP 1138910 47790000 UTC/GMT -5 ชั่วโมง
 โบลิเวีย
BO BOB 1098580 9947418 UTC/GMT -4 ชั่วโมง
เอเชีย
ประเทศ Iso 3166 สกุลเงินตรา พื้นที่ Population เวลามาตรฐานกรีนิช
 กาตาร์
QA QAR 11437 840926 UTC/GMT 3 ชั่วโมง
 คาซัคสถาน
KZ KZT 2717300 15340000 UTC/GMT 0 ชั่วโมง
 คีร์กีซสถาน
KG KGS 198500 5508626 UTC/GMT 6 ชั่วโมง
 คูเวต
KW KWD 17820 2789132 UTC/GMT 3 ชั่วโมง
 จอร์เจีย
GE GEL 69700 4630000 UTC/GMT 4 ชั่วโมง
 จอร์แดน
JO JOD 92300 6407085 UTC/GMT 2 ชั่วโมง
 จีน
CN CNY 9596960 1330044000 UTC/GMT 0 ชั่วโมง
 ซาอุดีอาระเบีย
SA SAR 1960582 25731776 UTC/GMT 3 ชั่วโมง
 ซีเรีย
SY SYP 185180 22198110 UTC/GMT 2 ชั่วโมง
 ญี่ปุ่น
JP JPY 377835 127288000 UTC/GMT 9 ชั่วโมง
 ตุรกี
TR TRY 780580 77804122 UTC/GMT 2 ชั่วโมง
 ทาจิกิสถาน
TJ TJS 143100 7487489 UTC/GMT 5 ชั่วโมง
 บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี
IO USD 60 4000 UTC/GMT 6 ชั่วโมง
 บรูไน
BN BND 5770 395027 UTC/GMT 8 ชั่วโมง
 บังกลาเทศ
BD BDT 144000 156118464 UTC/GMT 6 ชั่วโมง
 บาห์เรน
BH BHD 665 738004 UTC/GMT 3 ชั่วโมง
 ประเทศมัลดีฟส์
MV MVR 300 395650 UTC/GMT 5 ชั่วโมง
 ประเทศโอมาน
OM OMR 212460 2967717 UTC/GMT 4 ชั่วโมง
 ปากีสถาน
PK PKR 803940 184404791 UTC/GMT 5 ชั่วโมง
 ปาเลสไตน์
PS ILS 5970 3800000 UTC/GMT 0 ชั่วโมง
 ฟิลิปปินส์
PH PHP 300000 99900177 UTC/GMT 8 ชั่วโมง
 ภูฏาน
BT BTN 47000 699847 UTC/GMT 6 ชั่วโมง
 มองโกเลีย
MN MNT 1565000 3086918 UTC/GMT 0 ชั่วโมง
 มาเก๊า
MO MOP 254 449198 UTC/GMT 8 ชั่วโมง
 มาเลเซีย
MY MYR 329750 28274729 UTC/GMT 0 ชั่วโมง
 ลาว
LA LAK 236800 6368162 UTC/GMT 7 ชั่วโมง
 ศรีลังกา
LK LKR 65610 21513990 UTC/GMT 5.5 ชั่วโมง
 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
AE AED 82880 4975593 UTC/GMT 4 ชั่วโมง
 สาธารณรัฐเขมร
KH KHR 181040 14453680 UTC/GMT 7 ชั่วโมง
 สิงคโปร์
SG SGD 693 4701069 UTC/GMT 8 ชั่วโมง
 หมู่เกาะโคโคส
CC AUD 14 628 UTC/GMT 6.5 ชั่วโมง
 อัฟกานิสถาน
AF AFN 647500 29121286 UTC/GMT 4.5 ชั่วโมง
 อาร์เมเนีย
AM AMD 29800 2968000 UTC/GMT 4 ชั่วโมง
 อาเซอร์ไบจาน
AZ AZN 86600 8303512 UTC/GMT 4 ชั่วโมง
 อินเดีย
IN INR 3287590 1173108018 UTC/GMT 5.5 ชั่วโมง
 อินโดนีเซีย
ID IDR 1919440 242968342 UTC/GMT 0 ชั่วโมง
 อิสราเอล
IL ILS 20770 7353985 UTC/GMT 2 ชั่วโมง
 อิหร่าน
IR IRR 1648000 76923300 UTC/GMT 3.5 ชั่วโมง
 อุซเบกิสถาน
UZ UZS 447400 27865738 UTC/GMT 0 ชั่วโมง
 ฮ่องกง
HK HKD 1092 6898686 UTC/GMT 8 ชั่วโมง
 เกาหลีเหนือ
KP KPW 120540 22912177 UTC/GMT 9 ชั่วโมง
 เกาหลีใต้
KR KRW 98480 48422644 UTC/GMT 9 ชั่วโมง
 เกาะคริสต์มาส
CX AUD 135 1500 UTC/GMT 7 ชั่วโมง
 เติร์กเมนิสถาน
TM TMT 488100 4940916 UTC/GMT 5 ชั่วโมง
 เนปาล
NP NPR 140800 28951852 UTC/GMT 5.75 ชั่วโมง
 เมียนมา
MM MMK 678500 53414374 UTC/GMT 6.5 ชั่วโมง
 เมโสโปเตเมีย
IQ IQD 437072 29671605 UTC/GMT 3 ชั่วโมง
 เยเมน
YE YER 527970 23495361 UTC/GMT 3 ชั่วโมง
 เลบานอน
LB LBP 10400 4125247 UTC/GMT 2 ชั่วโมง
 เวียดนาม
VN VND 329560 89571130 UTC/GMT 7 ชั่วโมง
 ไต้หวัน
TW TWD 35980 22894384 UTC/GMT 8 ชั่วโมง
 ไทย
TH THB 514000 67089500 UTC/GMT 7 ชั่วโมง
แอนตาร์กติกา
ประเทศ Iso 3166 สกุลเงินตรา พื้นที่ Population เวลามาตรฐานกรีนิช
 เกาะบูเวต
BV NOK 0 0 UTC/GMT 1 ชั่วโมง
 เกาะเซาท์จอร์เจียและหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช
GS GBP 3903 30 UTC/GMT -2 ชั่วโมง
 เกาะเฮิร์ดและหมู่เกาะแมกดอนัลด์
HM AUD 412 0 UTC/GMT 5 ชั่วโมง
 เฟรนช์เซาเทิร์นและแอนตาร์กติกแลนดส์
TF EUR 7829 140 UTC/GMT 5 ชั่วโมง
 แอนตาร์กติกา
AQ 14000000 0 UTC/GMT 0 ชั่วโมง
แอฟริกา
ประเทศ Iso 3166 สกุลเงินตรา พื้นที่ Population เวลามาตรฐานกรีนิช
 กานา
GH GHS 239460 24339838 UTC/GMT 0 ชั่วโมง
 กาบอง
GA XAF 267667 1545255 UTC/GMT 1 ชั่วโมง
 คองโก - กินชาซา
CD CDF 2345410 70916439 UTC/GMT 0 ชั่วโมง
 จิบูตี
DJ DJF 23000 740528 UTC/GMT 3 ชั่วโมง
 ชาด
TD XAF 1284000 10543464 UTC/GMT 1 ชั่วโมง
 ซิมบับเว
ZW ZWL 390580 11651858 UTC/GMT 2 ชั่วโมง
 ซูดาน
SD SDG 1861484 35000000 UTC/GMT 3 ชั่วโมง
 ตูนิเซีย
TN TND 163610 10589025 UTC/GMT 1 ชั่วโมง
 นามิเบีย
NA NAD 825418 2128471 UTC/GMT 2 ชั่วโมง
 บอตสวานา
BW BWP 600370 2029307 UTC/GMT 2 ชั่วโมง
 บุรุนดี
BI BIF 27830 9863117 UTC/GMT 2 ชั่วโมง
 บูร์กินาฟาโซ
BF XOF 274200 16241811 UTC/GMT 0 ชั่วโมง
 ประเทศกาบูเวร์ดี
CV CVE 4033 508659 UTC/GMT -1 ชั่วโมง
 ประเทศกินี
GN GNF 245857 10324025 UTC/GMT 0 ชั่วโมง
 ประเทศกินี-บิสเซา
GW XOF 36120 1565126 UTC/GMT 0 ชั่วโมง
 ประเทศคอโมโรส
KM KMF 2170 773407 UTC/GMT 3 ชั่วโมง
 ประเทศซูดานใต้
SS SSP 644329 8260490 UTC/GMT 3 ชั่วโมง
 ประเทศมอริเชียส
MU MUR 2040 1294104 UTC/GMT 4 ชั่วโมง
 ประเทศมอริเตเนีย
MR MRO 1030700 3205060 UTC/GMT 0 ชั่วโมง
 ประเทศมาลาวี
MW MWK 118480 15447500 UTC/GMT 2 ชั่วโมง
 ประเทศอิเควทอเรียลกินี
GQ XAF 28051 1014999 UTC/GMT 1 ชั่วโมง
 ประเทศเซาตูแมอีปริงซีป
ST STD 1001 175808 UTC/GMT 0 ชั่วโมง
 ประเทศเซียร์ราลีโอน
SL SLL 71740 5245695 UTC/GMT 0 ชั่วโมง
 ประเทศเซเชลส์
SC SCR 455 88340 UTC/GMT 4 ชั่วโมง
 ประเทศเซเนกัล
SN XOF 196190 12323252 UTC/GMT 0 ชั่วโมง
 ประเทศเลโซโท
LS LSL 30355 1919552 UTC/GMT 2 ชั่วโมง
 ประเทศเอสวาตินี
SZ SZL 17363 1354051 UTC/GMT 2 ชั่วโมง
 ประเทศไนเจอร์
NE XOF 1267000 15878271 UTC/GMT 1 ชั่วโมง
 มาดากัสการ์
MG MGA 587040 21281844 UTC/GMT 3 ชั่วโมง
 มายอต
YT EUR 374 159042 UTC/GMT 3 ชั่วโมง
 มาลี
ML XOF 1240000 13796354 UTC/GMT 0 ชั่วโมง
 ยูกันดา
UG UGX 236040 33398682 UTC/GMT 3 ชั่วโมง
 รวันดา
RW RWF 26338 11055976 UTC/GMT 2 ชั่วโมง
 ลิเบีย
LY LYD 1759540 6461454 UTC/GMT 2 ชั่วโมง
 สหสาธารณรัฐอาหรับ
EG EGP 1001450 80471869 UTC/GMT 2 ชั่วโมง
 สาธารณรัฐคองโก
CG XAF 342000 3039126 UTC/GMT 1 ชั่วโมง
 สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
CF XAF 622984 4844927 UTC/GMT 1 ชั่วโมง
 เคนยา
KE KES 582650 40046566 UTC/GMT 3 ชั่วโมง
 เซนต์เฮเลนา อัสเซนชัน และตริสตันดากูนยา
SH SHP 410 7460 UTC/GMT 0 ชั่วโมง
 เบนิน
BJ XOF 112620 9056010 UTC/GMT 1 ชั่วโมง
 เรอูนียง
RE EUR 2517 776948 UTC/GMT 4 ชั่วโมง
 เวสเทิร์นสะฮารา
EH MAD 266000 273008 UTC/GMT 0 ชั่วโมง
 เอธิโอเปีย
ET ETB 1127127 88013491 UTC/GMT 3 ชั่วโมง
 เอริเทรีย
ER ERN 121320 5792984 UTC/GMT 3 ชั่วโมง
 แกมเบีย
GM GMD 11300 1593256 UTC/GMT 0 ชั่วโมง
 แคเมอรูน
CM XAF 475440 19294149 UTC/GMT 1 ชั่วโมง
 แซมเบีย
ZM ZMK 752614 13460305 UTC/GMT 2 ชั่วโมง
 แทนซาเนีย
TZ TZS 945087 41892895 UTC/GMT 3 ชั่วโมง
 แองโกลา
AO AOA 1246700 13068161 UTC/GMT 1 ชั่วโมง
 แอฟริกาใต้
ZA ZAR 1219912 49000000 UTC/GMT 2 ชั่วโมง
 แอลจีเรีย
DZ DZD 2381740 34586184 UTC/GMT 1 ชั่วโมง
 โกตดิวัวร์
CI XOF 322460 21058798 UTC/GMT 0 ชั่วโมง
 โซมาเลีย
SO SOS 637657 10112453 UTC/GMT 3 ชั่วโมง
 โตโก
TG XOF 56785 6587239 UTC/GMT 0 ชั่วโมง
 โมซัมบิก
MZ MZN 801590 22061451 UTC/GMT 2 ชั่วโมง
 โมร็อกโก
MA MAD 446550 31627428 UTC/GMT 0 ชั่วโมง
 ไนจีเรีย
NG NGN 923768 154000000 UTC/GMT 1 ชั่วโมง
 ไลบีเรีย
LR LRD 111370 3685076 UTC/GMT 0 ชั่วโมง
โอเชียเนีย
ประเทศ Iso 3166 สกุลเงินตรา พื้นที่ Population เวลามาตรฐานกรีนิช
 กวม
GU USD 549 159358 UTC/GMT 10 ชั่วโมง
 นิวซีแลนด์
NZ NZD 268680 4252277 UTC/GMT 0 ชั่วโมง
 นิวแคลิโดเนีย
NC XPF 19060 216494 UTC/GMT 11 ชั่วโมง
 ประเทศคิริบาส
KI AUD 811 92533 UTC/GMT 0 ชั่วโมง
 ประเทศตองงา
TO TOP 748 122580 UTC/GMT 13 ชั่วโมง
 ประเทศติมอร์-เลสเต
TL USD 15007 1154625 UTC/GMT 9 ชั่วโมง
 ประเทศตูวาลู
TV AUD 26 10472 UTC/GMT 12 ชั่วโมง
 ประเทศนาอูรู
NR AUD 21 10065 UTC/GMT 12 ชั่วโมง
 ประเทศนีวเว
NU NZD 260 2166 UTC/GMT -11 ชั่วโมง
 ประเทศปาปัวนิวกินี
PG PGK 462840 6064515 UTC/GMT 10 ชั่วโมง
 ประเทศปาเลา
PW USD 458 19907 UTC/GMT 9 ชั่วโมง
 ประเทศฟีจี
FJ FJD 18270 875983 UTC/GMT 12 ชั่วโมง
 ประเทศไมโครนีเชีย
FM USD 702 107708 UTC/GMT 0 ชั่วโมง
 วอลิสและฟูตูนา
WF XPF 274 16025 UTC/GMT 12 ชั่วโมง
 วานูอาตู
VU VUV 12200 221552 UTC/GMT 11 ชั่วโมง
 สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์
MH USD 181 65859 UTC/GMT 0 ชั่วโมง
 หมู่เกาะคุก
CK NZD 240 21388 UTC/GMT -10 ชั่วโมง
 หมู่เกาะซามัว
WS WST 2944 192001 UTC/GMT 14 ชั่วโมง
 หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา
MP USD 477 53883 UTC/GMT 10 ชั่วโมง
 หมู่เกาะพิตแคร์น
PN NZD 47 46 UTC/GMT -8 ชั่วโมง
 หมู่เกาะโซโลมอน
SB SBD 28450 559198 UTC/GMT 11 ชั่วโมง
 ออสเตรเลีย
AU AUD 7686850 21515754 UTC/GMT 0 ชั่วโมง
 อเมริกันซามัว
AS USD 199 57881 UTC/GMT -11 ชั่วโมง
 เกาะนอร์ฟอล์ก
NF AUD 35 1828 UTC/GMT 11.5 ชั่วโมง
 เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐ
UM USD 0 0 UTC/GMT 0 ชั่วโมง
 เฟรนช์พอลินีเชีย
PF XPF 4167 270485 UTC/GMT 0 ชั่วโมง
 โตเกเลา
TK NZD 10 1466 UTC/GMT 13 ชั่วโมง