แผนที่ - โลก (World)

โลก (World)
โลก (loka; world; สัญลักษณ์: ) มีความหมายโดยปริยายหมายถึงหมู่มนุษย์ รวมทั้งอารยธรรมมนุษย์โดยรวมทั้งหมด โดยเฉพาะในด้านประสบการณ์ ประวัติศาสตร์ หรือสภาพของมนุษย์โดยทั่ว ๆ ไป ทั้งนี้ คำว่า ทั่วโลก หมายถึงสถานที่ใด ๆ บนดาวเคราะห์โลก

ในทางปรัชญามองโลกอยู่ 2 แบบ คือ

* 1) โลกที่เป็นเอกภพทางกายภาพทั้งหมด

* 2) โลกในแบบภววิทยา

ในทางเทววิทยา โลก หมายถึง โลกที่เป็นวัตถุหรือภพภูมิที่เป็นโลกียะ ซึ่งต่างจากสภาพเจตะ อุตรภาพ หรือศักดิ์สิทธิ์

คำว่า "โลกาวินาศ" หมายถึง สภาพการณ์ที่เชื่อว่าเป็นจุดสิ้นสุดของประวัติศาสตร์มนุษยชาติ แนวคิดนี้มักพบในศาสนาต่าง ๆ

ประวัติศาสตร์โลก หมายถึง พัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์หลัก ๆ ในช่วง 5 สหัสวรรษตั้งแต่อารยธรรมแรกมาจนปัจจุบันนี้

ประชากรโลก หมายถึง จำนวนรวมประชากรมนุษย์ทั้งหมดในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ และเช่นเดียวกันคำว่าเศรษฐกิจโลกก็หมายถึง สภาพเศรษฐกิจของสังคมทั้งหมดทุกประเทศ โดยเฉพาะในบริบทของโลกาภิวัตน์ คำว่าโลกใน ศาสนาโลก ภาษาโลก และสงครามโลก เน้นถึงขอบข่ายระหว่างประเทศหรือระหว่างทวีป โดยไม่ได้หมายความว่าเกี่ยวกับโลกโดยรวมทั้งหมด

ส่วนคำว่าโลกในแผนที่โลก ภูมิอากาศโลก มิได้หมายถึงโลกในเชิงวัฒนธรรมหรืออารยธรรมมนุษย์ แต่หมายถึงดาวเคราะห์โลก

 
แผนที่ - โลก (World)
แผนที่
กูเกิล - แผนที่ - โลก
กูเกิล
กูเกิล เอิร์ธ - แผนที่ - โลก
กูเกิล เอิร์ธ
ไมโครซอฟท์ บิง - แผนที่ - โลก
ไมโครซอฟท์ บิง
โนเกีย - แผนที่ - โลก
โนเกีย
โอเพินสตรีตแมป - แผนที่ - โลก
โอเพินสตรีตแมป
WorldMap_LowRes_Zoom...
14976x5760
media.moddb.com
WorldMap_LowRes_Zoom...
14976x5760
media.moddb.com
Worldmap_long_names_...
9864x5000
digilicious.org
Worldmap_short_names...
9864x5000
digilicious.org
2004world8000.jpg
8780x5264
sunnycv.com
map-1-1019.png
7984x4781
assets.nydailynews.c...
large-size-world-pol...
8000x4000
www.mytripolog.com
political_world_map....
8000x4000
www.fabiovisentin.co...
vector-world-map-v2....
7000x3939
www.vectorworldmap.c...
txu-oclc-264266980-w...
6972x3880
www.lib.utexas.edu
large-big-size-world...
6972x3880
www.mytripolog.com
World-Outline-Map.jp...
6264x4161
mappery.com
Physical_Political_W...
6480x3888
upload.wikimedia.org
noaa_world_topo_bath...
6000x3273
www.worldmapsonline....
blank-world-map.jpg
5000x3750
www.psdgraphics.com
World_map_blank_gmt....
5700x2940
upload.wikimedia.org
world-map.jpg
5000x3264
wallfive.com
world_political_stan...
4500x3146
www.worldmapsonline....
Larg-world-map.jpg
4500x3019
www.hdwallpapersfan....
World-Map-15.gif
4450x2887
mappery.com