Kongoanski franak

Kongoanski franak
Fr
1 franak Kongoanski franak, ISO 4217: CDF, je valuta Demokratske Republike Kongo. Dijeli se na 100 centima. U nacionalnom prometu označava se simbolom F.

Za vrijeme belgijske kolonijalne vladavine, valuta denominirana u centime i franke izdavana je za upotrebu u Kongu. Ta je valuta bila jednakovrijedna belgijskom franku. Od 1916., Kongoanski franak koristio se i u Ruandi i Burundiju.

Nakon stjecanja nezavisnosti Konga 1967. godine, Kongo izdaje vlastitu valutu - Zair, koji je vrijedio 1000 franaka. Od 1997. valuta Konga nosi ponovo ime franak. Središnja banka Konga izdaje novčanice od: 1, 5, 10, 20, 50 centima i 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200 i 500 franaka.

* Središnja banka DR Konga

Zemlja (geografski pojam)
  • Demokratska Republika Kongo
    Demokratska Republika Kongo (prijašnja imena Zair i Kongo-Kinshasa) je država u središnjoj Africi. Po površini je druga na kontinentu, iza Alžira. Kratkom obalom (37 km) izlazi na Atlantski ocean kod ušća rijeke Kongo, a graniči s 9 država:

    * Republikom Kongo na sjeverozapadu,