Angolska kvanza

Angolska kvanza
Kz
Angolska kvanza, ISO 4217: AOA je valuta Angole. Četiri različite valute koje su bile u optjecaju od 1977. godine nosile su ime "kvanza". Kvanza se u nacionalnom prometu označava karticom Kz. Dijeli se na 100 cêntima.

Prva kvanza (ISO 4217: AOK) predstavljena je 1977. Zamijenila je angolski eskudo, a dijelila se na 100 lweija. Prva kvanza bila je u optjecaju do 24. rujna 1990.,kada je nova kvanza (AON) zamijenila staru u omjeru 1:1. Ta druga kvanza u upotrebi je bila pet godina, a zamijenila ju je Kwanza reajustado (AOR) u omjeru 1000:1. Ova kvanza, kao ni prethodna, nije imala podjedinice. Također nije vila dugog vijeka, jer ju je već 1999. zamijenila kvanza koja je i sada u upotrebi.

Narodna banka Angole izdaje kovanice od: 10 i 50 centima, 1, 2 i 5 kvanzi, te novčanice od: 10, 50, 100, 200, 500, 1000 i 2000 kvanzi.

* Narodna banka Angole

Zemlja (geografski pojam)
  • Angola
    Republika Angola je država u jugozapadnoj Africi. Na zapadu izlazi na Atlantski ocean, a na kopnu graniči: na sjeveru i istoku s Demokratskom Republikom Kongo, na istoku sa Zambijom i na jugu s Namibijom. Dio granice na jugu prema Namibiji čini rijeka Cunene. Angolska eksklava Cabinda koja je od ostatka zemlje odvojena teritorijem DR Konga graniči na sjeveru i s Republikom Kongo (Kongom Brazzaville). Bié je visočje u središnjem dijelu Angole.

    Iako Angola obiluje rudnim bogatstvima (naftom, dijamantima i zlatom), nakon četvrt stoljeća gotovo neprekinutog građanskog rata (1975. – 2002.) i velikih razaranja i dalje je među najsiromašnijim zemljama svijeta. BDP je u 2004. iznosio 2.100 USD po stanovniku, mjereno po PPP-u. Prvi predsjednik je bio Agostinho Neto.