Tập tin : Eastern_Europe_Map.jpg
Bản đồ-Châu Âu-Eastern_Europe_Map.jpg
579x641 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Âu
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org