Tập tin : 4977428297_96a8f706b2_o.jpg
Bản đồ-Châu Âu-4977428297_96a8f706b2_o.jpg
1280x960 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Âu
Quyền tác giả : farm5.static.flickr.com