Tập tin : map-of-europe-travel%2525288%252529.gif
Bản đồ-Châu Âu-map-of-europe-travel%2525288%252529.gif
525x610 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Châu Âu
Quyền tác giả : 3.bp.blogspot.com