Tập tin : World_war_1_europe_map.jpg
Bản đồ-Châu Âu-World_war_1_europe_map.jpg
500x378 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Âu
Quyền tác giả : images.wikia.com