Tập tin : europelargesm.jpg
Bản đồ-Châu Âu-europelargesm.jpg
521x452 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Âu
Quyền tác giả : www.worldatlas.com