Tập tin : political-map-of-Europe.gif
Bản đồ-Châu Âu-political-map-of-Europe.gif
1412x997 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Châu Âu
Quyền tác giả : 4.bp.blogspot.com