Tập tin : Europe_Map_1850_(VOE).png
Bản đồ-Châu Âu-Europe_Map_1850_(VOE).png
2794x2160 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Châu Âu
Quyền tác giả : images.wikia.com